Jeg er elev

Kort om elevhjelpa

Elevtjenesten er til stede for elever, ansatte og foresatte på Verdal videregående. Vi skal hjelpe elever som har vansker utover det lærerne selv har mulighet til å utføre. Terskelen for å ta kontakt med en i elevtjenesten skal være lav og denne siden skal være til hjelp slik at vi kan kontaktes på en rask og enkel måte.

For å sende sms til en ved skolens elevtjeneste må du laste ned denne nettsiden på din mobil.